Reverse osmosis Su arıtma


[Kısa Bilgi: İngilizce arıtma terminolojisinde 'reverse osmosis' (RO) şeklinde kullanılan ozmos kavramı Türkçe'de farklı yanlış kullanımlara sahiptir. Fransızca geçişme anlamına gelen 'osmose' kelimesi için yanlış şekilde ozmoz, osmoz, osmos kelimeleri kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumu bu kelimenin doğru yazılışının 'ozmos' olduğunu belirtmiştir (bknz.TDK Yazım Kılavuzu). Dolayısıyla 'Ters Ozmos', Reverse Osmosis süreci için kullanılmaktadır.] ev tipi su arıtma cihazı

Reverse Osmosis (Ters Ozmos) prosesleri günümüzün en gelişmiş su arıtma teknolojileridir. Bu sistemle arıtılacak olan su miktarı birkaç litreden yüzlerce tona kadar çıkabilir.Ozmos olayı doğada sürekli olarak gerçekleşen bir olaydır. Örneğin bitkiler topraktan bu yolla sularını temin etmektedirler. Temel çalışma prensibi, farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen (bazı maddelerin geçişine izin verirken, bazılarına izin vermeyen) membran bulunan iki çözeltinin osmotik basınç vasıtasıyla iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi olayıdır. İyon konsantrasyonun eşitlenmesi, konsantrasyonu düşük olan çözeltiden, konsantrasyonu yüksek olan çözeltiye sıvı geçişiyle sağlanır. Sıvının diğer tarafa geçiş hızı, sıcaklık, basınç, sudaki iyon tipleri ve membranın yapısına bağlıdır. ev tipi su arıtma cihazı


Reverse osmosis sistemlerinde 'Ozmos' olayını tersine çevirmek için, bir pompa ve osmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında, yarı geçirgen olan ve üzerinde 5A (Angstrom) boyutlarında delikler bulunan membran, sadece saf suyu geçirirken bakterileri, projenleri, organik maddeleri, aluminyum ve ağır metalleri tutar. Bazı durumlarda suyun cinsine bağlı olarak ön arıtmaya tabi tutmak gerekir. Bu ön arıtma; filtreler ve su yumuşatma cihazları olabilir. ev tipi su arıtma cihazı

Bu kategoride ürün bulunamadı.