Ters Osmoz su arıtma


Ters ozmos su arıtma

Reverse Osmosis (ters osmoz) Teknolojisi:

Reverse osmosis, osmosis diye bilinen fiziksel bir olayın tersine çevrilerek uygulanmasıdır. Aşağıdaki şekilde ortada sadece su moleküllerini geçirebilen yan geçirgen zar, sol tarafta kirli su çözeltisi, sağ tarafta da saf subulunan bir kap var. su molekülleri her iki taraftaki yoğunluklarını eşitlemeye çalışır. Bu olayın sonucu olarak sağ taraftaki su molekülleri sol tarafa geçerek oradaki kirli çözeltiyi seyreltir. Bu geçiş osmotik basınç yerçekimi ile dengelenene kadar devam eder Bir örnek vermek gerekirse deniz suyunun osmotik basıncı 24bar civarındadır (cm kareye ~24 kilogram). Şekildeki kaba deniz suyu ve saf su konur ise deniz suyu tarafı 240 metre yükseldikten sonra sistem dengelenecektir Gördüğünüz gibi osmotik basınç çok ciddi değerlere çıkabilmektedir. Bu olayı ters çevirir ve deniz suyu tarafına 24 bardan daha yüksek basınç uygulayabilirseniz, oradaki su molekülleri diğer tarafa geçmeye başlar, iste bu işlemin adına reverse osmosis adı verilir. ev tipi su arıtma cihazıReverse osmosis su arıtıcıları sizi kurşun. Ağır metaller, klor, arsenik, kimyasal atıklar, böcek zehirleri, bakteri-virüs gibi hastalık yapıcılar ve hatta radyoaktif maddelerin etkilerinden korur.

H2O - Su molekülünün yapısıRO bilinen etkin su arıtma yöntemidir. suyu sıkıştırarak 0,0000001 milimetre = 0,1 Nanometre = 1 angström çapında gözeneklere sahip yan geçirgen bir zardan geçirerek arıtır. Bu teknoloji sadece en saf suları üreten değil aynı zamanda deniz suyunu bile ayrıştırarak içme suyuna dönüştürebilen tek teknolojidir. RO olmayan filtrelerde filtre materyallerindeki gözenekler 0,0005 – 0,01 milimetre (0,5 - 10 mikron) çapındadır, yani RO filtrelerinin gözeneklerinden 5 bin - 100 bin kat daha büyüktür ve bu nedenle çok daha etkisizdir. Bu filtreler kaba parçacıkları, tortulan ve bazı elementleri geçirmeseler de daha ince ve çözünmüş maddeleri filtrelemezler. Sonuç olarak RO filtresi ile elde edilen su, diğer filtrelerle elde edilen sulara göre çok daha temiz ve çok daha güvenilirdir. ev tipi su arıtma cihazıRO sistemleri sudaki hangi maddeleri ayrıştırır?

Aşağıdaki RO zararlı madde temizleme oranları listesine bakınız.

Reverse Osmosis Nedir?

Reverse Osmosis, endüstri tarafından Hyper-Filtrasyon olarak da bilinen modern su arıtma teknolojisidir. RO 1950'li yılların sonlarında ABD hükümeti kaynaklan ile deniz suyunu tuzdan ayrıştırmak amacıyla geliştirilmiştir. Bugün reverse osmosis ismini en uygun ve mükemmel su arıtma metodu olarak kazanmıştır RO pek çok içme suyu şişeleme şirketince ve üretimlerinde ultra-rafine su ihtiyacı duyan endüstrilerce kullanılmaktadır. Çok yüksek olan fiyatları gün geçtikçe düştüğü için, şimdi bu ileri teknoloji artik ev ve işyerlerinde de içme suyu üretmek için kullanılabilir hale gelmiştir.ev tipi su arıtma cihazı


Nasıl çalışır?

Kısaca su moleküllerinin 0,0000001 milimetre gözeneklere sahip yan geçirgen bir membrandan su basıncı vasıtasıyla geçirilmesi işlemidir. Uzun levhalar halindeki membranların ustalıkla birbirleriyle kat kat sandviç haline getirildikten sonra delikli merkezi bir tüpün üzerine spiral şekilde sarılmasıyla oluşur. Bu sarılı konfigürasyona genel olarak spiral sargılı membran yada modül denir. Bunlar değişik miktarlardaki suları işlemek için muhtelif boylarda üretilirler. Tipik olarak ev su arıtma sistemlerinde kullanılan bir modül 5 cm çapında ve 25 cm boyunda iken, endüstriyel bir modül 10 cm çapında ve 100 cm boyunda olabilir. ev tipi su arıtma cihazıBir membranın kullanılabilmesi ve yüzeyine basınç uygulanabilmesi için bir çeşit kabın (membran muhafazası) içinde olması gereklidir. Suyun membrandan geçirilebilmesi ve istenmeyen maddelerden arıtılması için gereken enerjiyi bu basınç sağlar. RO'nun en şaşırtıcı özelliği ise filtreden geçemeyen atık maddelerin yıkanarak, otomatik olarak gidere yönlendirilmesi ve bu sayede geleneksel filtrelerdeki gibi tıkanma olmamasıdır. Şebeke suyunun bir miktarı ile reddedilen maddelerin atık kanalına sürüklenmesi sayesinde temizlik sağlanır. RO filtrelerin uzun yıllar yeni gibi performans göstermelerinin nedeni iste budur. ev tipi su arıtma cihazı


Reverse Osmosis Membran


Reverse Osmosis Systemleri - Mitlerin açıklamaları

Etrafta değişik satış vaatleri ile farklı konfigürasyonlarda reverse osmosis sistemler sunan pek çok firma var. Kafa karıştırıyor değil mi? Pekâlâ RO sistemler için konuşulan popüler mitlere bir göz atalım. ev tipi su arıtma cihazı


Daha küçük mikrondaki ön filtreler (1 mikron) 5 veya 10 mikronluk ön filtrelerden daha mı iyidir?

Bu durumda daha küçük daha iyi demek değildir. ön filtrelerin (RO filtreden önceki filtreler) görevi RO membranın görevini daha iyi yapabilmesi için suda ön arıtma işlemini yapmaktır. Başka bir deyiş ile buradaki kahraman RO membrandır, ön filtreler değil. 1 mikronluk ön filtre kullanmak diğer ön filtreler işlevlerini yitirmeden sistemi tıkayabilir. Bu da filtreleri daha sık değiştirmek anlamına gelir. Bu nedenle ön arıtmadan geçmiş musluk suları haricinde 1 mikron filtre kullanılmamalıdır. ev tipi su arıtma cihazıİkinci olarak 1 mikron ön filtreler su basıncında büyük oranda düşme yaratarak RO filtrenin verimli ve etkili arıtma yapabilmek için ihtiyaç duyduğu yüksek basıncın düşmesine neden olurlar. Eğer suyunuzun gerçekten saf olmasını istiyorsanız 1 mikron filtrelere sahip RO cihazları almayın. RO membran ve ön filtrelerden maximum süreyle yüksek verim almak için RO membran öncesi 5 mikron sediment (tortu) filtresini takip eden 5-10 mikronluk karbon filtreli cihazları tavsiye ederiz.ev tipi su arıtma cihazı


Plastik depolar mı yoksa metal depolar mı daha iyidir?

Metal olsun plastik olsun depoların içindeki su depoya temas etmez. Basınçlı hava içinde çalışan esnek lastik bir balon suyu muhafaza eder. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olmaları şartıyla metal ya da plastik depo kullanılması önemli değildir. Ancak metal gövdeler hava sızdırmazlığı ve su basıncına daha mukavim olmaları nedeniyle bir adım öndedirler.

membran

ozmos

Inline (kendinden muhafazalı) filtreler, açılıp içi değiş- tirilebilen sabit muhafazalı filtrelerden daha mı iyidir?

Kesinlikle hayır, bunlar sadece reklam amaçlı söylentilerdir. Bu filtreler ağır hizmet kullanım için tasarlanmamışlardır. özellikle daha ufak boyda olanlar yerin çok yetersiz olduğu yerlerde ve portatif cihazlarda kullanılmalıdırlar. Bu inline filtrelerin çalışma ömrü de klasik filtrelerden çok daha kısadır. Sadece boyutlarının kıyaslanması bile aralarında ciddi bir hacim farkı olduğunun görülmesini sağlayacaktır. Hacim farkı da filtrelerin kir tutma kapasiteleri ile doğru orantılı olduğundan klasik filtrelerin inline filtrelere oranla çok daha uzun ömürlü oldukları görülmektedir. ev tipi su arıtma cihazıUfak inline filtrelerin kullanıldığı evlerde kuyu suyu yada kötü su varsa bunlar daha da fazla problem çıkaracak ve çok daha çabuk tıkanacaklardır. Yüksek tortu ihtiva eden su arıtmasında kullanılanlar üzerlerinde belirtilen kapasite yerine 1-2 ay gibi çok daha kısa bir sürede etkisizleşeceklerdir. ön filtrelerin yetersiz olduğu durumlarda da RO membran da kısa bir sürede bozulacaktır, bu yüzden bu tür filtre kullananlar sistemlerini sürekli olarak gözlem altında tutmalıdırlar. ev tipi su arıtma cihazıTekrar edersek inline filtreler uygun boyutları ve daha ucuz fiyatları ile küçük veya portatif sistemler için iyi bir seçenek olmaya devam edeceklerdir ama klasik filtrelere rakip olamazlar. ev tipi su arıtma cihazı


Reverse Osmosis Filtrelerin Sudaki Zararlı Maddeleri Temizleme Oranları: ev tipi su arıtma cihazı

Reverse Osmosis sistemlerinin farklı maddelere etkisi şu şekilde özetlebilir:

AMİNYAT

% 98-99

BARYUM

% 96-98

BİKARBONAT

% 90-95

KLORÜRLER

% 90-95

SİYANÜRLER

% 90-95

POTASYUM

% 94-97

MAGNEZYUM

% 95-98

NİTRATLAR

% 85

SELENIYUM

% 94-96

STRONTYUM

% 98-99

HYPOSÜLFİTLER

% 97-98AMONİUM

% 85-95

KURŞUN

% 96-98

KALSİYUM

% 95-98

KROMATLAR

% 90-97

FLORÜRLER

% 93-95

MANGANEZ

% 97-98

NİKEL

% 97-99

CİVA

% 95-97

SLİKATLAR

% 94-99

SÜLFİTLER

% 96-98

ARSENİK

% 94-96

BROMÜRLER

% 96-98

KADMINIUM

% 95-98

KROM

% 96-98

DEMİR

% 97-98