Warning: fopen(/home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_htmlsystem/storage/cache/cache.language.1571691203): failed to open stream: No such file or directory in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 59Warning: fopen(/home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_htmlsystem/storage/cache/cache.currency.1571691203): failed to open stream: No such file or directory in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 49Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 51Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 53Warning: fflush() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 55Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 57Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sepet/domains/suaritmasepeti.com/public_html/system/library/cache/file.php on line 59 Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 

2. Tanımlar

Alıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER: AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER: Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Üye: Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Satıcı ve Alıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

Satıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.

Ürün: Websitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Websitesi: www.suaritmasepeti.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

4.1 Üyelik, Websitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi'ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Websitesi'ne üye olabilmek için, reşit olmak ve AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.


5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Websitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder.

Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı'ların AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Kullanıcı'lar tarafından AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'ın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'ın, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Kullanıcılar Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2 AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in Hak ve Yükümlülükleri

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER’in Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Websitesi üzerinden, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Websitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.


6. Gizlilik Hükümleri

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

 

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı'lar, Websitesi üzerinden sunulan AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER Hizmet'lerini, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER bilgilerini ve AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER Hizmet'leri, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER bilgileri, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER telif haklarına tabi çalışmalar, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER ticari markaları, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan veAQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'e ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.


8. Sözleşme Değişiklikleri

AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

9. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER’in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

11. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, AQUACORA Su Arıtma Cihazları - Mustafa Kemal ŞİMŞEKER'in uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.